Rodzaj rzeczownika


1) "Dziecko" to słowo w rodzaju:
2) Słowo "latarka" jest w rodzaju?
3) Rzeczownik "składowisko" jest rodzaju:
4) Przed rzeczownikiem w rodzaju żeńskim możemy postawić słówko:
5) Przed rzeczownikiem w rodzaju męskim możemy postawić słówko:
6) "Miesiąc" to słowo w rodzaju:
7) Aby ustalić rodzaj rzeczownika, który jest w liczbie mnogiej należy w pierwszej kolejności:
8) Jaki jest rodzaj rzeczownika "lustra"?
9) Jaki jest rodzaj rzeczownika "planety"?
10) "Autostrada" to słowo w rodzaju: