Liczba rzeczownika


1) Imię "Zosia" to rzeczownik w liczbie:
2) Rzeczownik "lalki" jest w liczbie:
3) Liczba mnoga od rzeczownika "but" to:
4) Słowo "powietrze" występuje w liczbie pojedynczej. Czy odmienia się także do liczby mnogiej?
5) Znajdź w zdaniu rzeczownik w liczbie mnogiej i go zapisz w odpowiedzi "Jola pobiegła do sklepu po lody."
6) Znajdź w zdaniu rzeczownik i zaznacz w jakiej występuje liczbie: "Przepięknie było na wsi."
7) Rzeczownik "nożyczki" występuje:
8) Rzeczownik jest w liczbie mnogiej, gdy:
9) Rzeczownik jest w liczbie pojedynczej jeżeli:
10) "Książka" to słowo jest w liczbie: